Sağlık çalışanlarına_Karapürçek Gazetesi

Sağlık çalışanlarına muayene önceliği verilsin

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, sağlık çalışanlarına muayene önceliği verilmesini istedi.

Yataklı Tedavi Kurumlarında, diğer bazı kurum mensuplarına öncelik tanındığı halde hastanenin kendi personeline muayene de öncelik tanınmamasının kabul edilemez olduğunu belirten Taşkın, hastane de çalışan personelin kendisi başta olmak üzere birinci derecede yakınlarını muayene ettiremediğine dikkat çekti.

Sağlık çalışanlarına_Karapürçek Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2016/22 sayılı Genelgesi ile toplumda öncelikli olarak korunması ve özel tedbir alınması öngörülen vatandaşların sağlık hizmetinden de öncelikli olarak yararlandırılmaları konusunda Sağlık Bakanlığınca bir düzenleme yapıldığını, ayrıca 669 sayılı olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 106 ncı maddesi ile; Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı eğitim hastaneleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezleri ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık hizmet birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığı’na ait sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığına devredilmesiyle  ve şehit yakınları ve gazilere sağlık hizmeti sunumunda öncelik tanınacağı ve askeri personel ile bakmakla yükümlü olduğu kişilere, devredilen sağlık kuruluşlarında öncelikli hizmet verileceği hüküm altına alındığından belirtilen sağlık kuruluşlarına giden sağlık çalışanlarının sıra beklediğine vurgu yapan Taşkın, Sağlık Bakanlığının, personelin çalıştığı hastanede hem kendisi hem de birinci derecede yakınlarına muayenede öncelik verilmesini sağlayarak mağdur olmalarının önlenmesi gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

 

“Bilindiği gibi sağlık kuruluşlarında halen acil vakalar (ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb. durumlar ile acil tıbbi müdahale yapılmasına gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar), engelliler, hamileler, 65 yaş üstü yaşlılar, yedi yaşından küçük olan hastalar, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile melül ve gaziler ile aileleri, öncelikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler olmak üzere, hizmetteki TSK, J. Gn. K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, emekli TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, öncelikli hasta grubu içinde yer alarak öncelikli muayene olabiliyorlar. Sadece bu gruptakiler değil, aynı zamanda hakimlerin, savcıların, valilerin, kaymakamların sıra beklemeden öncelikli olarak muayene, tetkik ve tahlil yaptırması sağlanıyor. Ancak sağlık çalışanları kendi kurumlarında bu öncelikten yararlanamıyor. Halbuki sağlık personeli kendi kurumunda verilen hizmetlerden öncelikli olarak yararlanabilmelidir.

KARAPÜRÇEK GAZETESİ

 SİTELER TV TÜRKİYENİN EN ÇOK İZLENEN İP TELEVİZYONU

 İNTERNET MARKETİM TÜRKİYE’NİN GÜVENLİ ALIŞVERİŞ PLATFORMU

 STÜDYO AŞK PROFESYONEL FOTOĞRAF STÜDYOSU

Bir yanıt yazın