Memura Bayram İkramiyesi_Karapürçek Gazetesi

Memura Bayram İkramiyesi verilmelidir

Sağlık teşkilatlarında görev yapanların özveriyle çalıştıklarının herkes tarafından bilindiğini, hastalık riski, şiddet ve mobbing gibi olumsuzlukların yanı sıra aldıkları ücretin ruhi ve bedeni yıpranmalarını karşılayacak ölçü de olmadığına dikkat çeken Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, sağlık çalışanlarının barışta, savaşta, salgın da ve doğal afetlerde çeşitli tehlikelere rağmen görevini aksatmadan yürüttüğüne vurgu yaparak, Anayasa’nın 5’nci maddesi; “Devletin temel amaç ve görevleri, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır” hükmüne dikkat çekerek, Anayasa’nın 49’ncu maddesinde, “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır” hükümlerine yer verildiğini belirterek, 55’nci maddesindeki, “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” hükümlerine atıfta bulunarak, Devletin, sağlık çalışanlarının yaptığı hizmete orantılı bir ücret vermesi, çalışmayı desteklemek ve ekonomik sorunlarının hafifletilmesi için gerekli önlemleri almak noktasında emeklilere ve işçilere verildiği gibi sağlık çalışanlarına da Bayram İkramiyesi verilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları ifade etti:

Memura Bayram İkramiyesi_Karapürçek Gazetesi

Memur zammı enflasyonun altında kaldı.

“Bilindiği gibi memura verilen 2024 yılı birinci 6 aylık zam ve sosyal hizmet tazminatları yüksek enflasyon nedeniyle eridi. Memurun aldığı zam, piyasaya gelen zamların ve enflasyonun altında kalarak memur ekonomik açıdan mağdur oldu. Dolayısıyla bu mağduriyetin yaratmış olduğu memnuniyetsizliğin giderilmesi gerekiyor.

Sağlık ordusunun sorunları çözülerek memnuniyeti sağlanmalıdır.

Sağlık çalışanları, sağlık hizmetlerinin devamlılığını ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyanların zamanında, eksiksiz ve verimli bir şekilde hizmetten yararlanmalarını sağlayan, kendilerini insanlığa adamış olan sağlık ordusunun birer neferleridir. Ülkemizde son yıllarda meydana gelen doğal afetler de ve salgın hastalıkta görevlerini aksatmadan yapmışlardır. Vardiyalı sistemle çalışan, yoğun, yorucu ve uzun nöbet saatleri, öfkeli ve şiddete meyilli insanların tacizlerine karşı korunmasız olarak çalışan sağlık ordusuna sahip çıkılması gerekiyor.

Bayram İkramiyesi verilsin.

Devlet, sağlık çalışanlarının ekonomik sıkıntısını anlamalı ve bunu giderebilmek için adım atmalı, çeşitli önlemler almalıdır. Bu adımlardan biri de görev, unvan ve kadro ayrımı yapılmaksızın “Bayram İkramiyesi” verilmesidir. Genel Bütçeye dokunmadan, hastanelerin Döner Sermayelerinden bu para karşılanabilir. Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık çalışanlarına Bayram İkramiyesi verilmesi için bir çalışma yapmasını istiyoruz.”

KARAPÜRÇEK GAZETESİ

 SİTELER TV TÜRKİYENİN EN ÇOK İZLENEN İP TELEVİZYONU

 İNTERNET MARKETİM TÜRKİYE’NİN GÜVENLİ ALIŞVERİŞ PLATFORMU

 STÜDYO AŞK PROFESYONEL FOTOĞRAF STÜDYOSU

Bir yanıt yazın