KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KULLANIM SÖZLEŞMESİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sayfaya üye / yazar olan kişiler sayfadaki yaptığı tüm işlemlerden hukuki olarak kendisi sorumludur.

Sayfaya eklenen haberler ve yorumlar dahil yapılan tüm işlemler hukuki olarak kullanıcıyı bağlar.

Sayfa içerisinde kişilere sarkıntı, alaycı, ukala tavır, küfür, kötü söz, aşağılayıcı hareketler ve toplum ahlakına uymayan şeylerin yapılması yasaktır.