ANKESOB-BMEDB TOPLANDI_Karpürçek Gazetesi

ANKESOB BMEDB TOPLANDI

 

ANKESOB/Birlik Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi (BMEDB) Toplantısı; ANKESOB Eğitimden Sorumlu Başkan Vekili Muhittin Köksal başkanlığında; Akademisyenler, STK Temsilcileri, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Müdürleri ile Atölye ve Meslek Dersleri Öğretmenlerinden oluşan BMEDB üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

ANKESOB-BMEDB TOPLANDI_Karpürçek Gazetesi

Toplantıya başkanlık eden ANKESOB Eğitimden Sorumlu Başkan Vekili Muhittin Köksal, konuşmasında; “Mesleki sorumluluklarını her zaman takdir ettiğimiz siz çok değerli hocalarımızın önemli katkılarıyla burada ülkemiz mesleki ve teknik eğitim uygulama sorunlarına ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılacak ve tartışılacak. Bunların sonucunda ortak akılla ortak bir görüşe varmaya, ortak bir sonuç çıkarmaya çalışacağız. Bu anlamda ülkemiz mesleki ve teknik eğitimin geleceğine katkı sunan ANKESOB/Birlik Mesleki Eğitim Danışmanlığı Biriminin tüm üyelerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ANKESOB-BMEDB TOPLANDI_Karpürçek Gazetesi

ANKESOB Toplantı Salonu’nda ilgili gündem maddeleri çerçevesinde yapılan toplantıda; ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, “Mesleki eğitim çalışma hayatı ile etkili ve düzenli bir işbirliği içerisinde olmalıdır. Mesleki eğitimin başarısı çalışma hayatında yer alan paydaşların faaliyetlere topyekûn katılımı ile doğrudan ilişkilidir. Bilim ve teknolojinin gerekleri ve çalışma hayatının ihtiyaçları ile uyumlu etkin bir mesleki-teknik eğitim, kalkınmanın hızlanması, istihdamın artırılması ve ülkemizin uluslararası piyasada rekabet gücünün yükseltilmesi için gereklidir. Mesleki eğitimde bilgi gerek şarttır, ancak beceri yeter şart olarak görülmeli ve önemsenmelidir.” dedi.

 

Ayrıca Erdoğan Özen tarafından ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Biriminin son toplantıdan bugüne kadar yürüttüğü çalışmalarla ilgili  BMEDB üyelerine sunum yapıldı, ANKESOB/Birlik İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (BİDDG) ile Odaların İDDG çalışmaları, Çıraklık/Mesleki Teknik Eğitimde yaşanan gelişmeler, Ankara’da Mesleki Eğitim çalışmaları, Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları hakkında  bilgilendirmede bulunuldu.

 

Toplantının devamında; BMEDB üyelerinin, esnaf ve sanatkârların mesleki/kişisel eğitimlerine ve Birim tarafından yürütülen ve yürütülecek çalışmalara yönelik, teklif, görüş ve önerileri üzerine yapılan değerlendirmeler üzerinde duruldu.

KARAPÜRÇEK GAZETESİ

 SİTELER TV TÜRKİYENİN EN ÇOK İZLENEN İP TELEVİZYONU

 İNTERNET MARKETİM TÜRKİYE’NİN GÜVENLİ ALIŞVERİŞ PLATFORMU

 STÜDYO AŞK PROFESYONEL FOTOĞRAF STÜDYOSU

Bir yanıt yazın